Declaratia finala a Conferintei Internationale „PPP – instrument modern si eficient de dezvoltare a comunitatilor locale”


DECLARAŢIE

Participanţii la conferinţa internaţională „Parteneriatul Public Privat – instrument modern şi eficient de dezvoltare a comunităţilor locale”, desfăşurată în mun. Chişinău la 25 martie 2011,

Studiind şi cunoscând esenţa, principiile, metodele, formele şi mecanismelor de lucru a PPP, noile abordări în domeniul cooperării dintre sector public – sector privat precum şi experienţa internaţională şi naţională în domeniu,

Observând că parteneriatul public privat este recunoscut şi recomandat de instituţiile internaţionale în calitate de instrument eficient şi modern de dezvoltare durabilă la nivel local, regional şi naţional

Ţinând cont de resursele financiare limitate ale bugetelor locale, regionale şi naţional alocate pentru acţiuni investiţionale,

subscriu la următoarea declaraţie:

Considerăm că necesităţile cotidiene ale comunităţilor locale precum: reabilitarea drumurilor şi a infrastructurii de transport; alimentarea cu apă potabilă de calitate; colectarea şi reciclarea deşeurilor; protecţia mediului înconjurător; asigurarea unui mediu atractiv de afaceri; crearea condiţiilor de agrement, amenajarea teritoriului şi siguranţa cetăţenilor sunt tot atâtea motive de a utiliza PPP ca pe o cale de soluţionare a lor.

Apreciem măsurile întreprinse până în prezent de autorităţile centrale privind crearea condiţiilor necesare aplicării PPP, dar pentru impulsionarea utilizării acestui instrument considerăm necesare realizarea următoarele acţiuni:

 • Definitivarea, aprobarea şi implementarea mecanismelor legale de aplicare a Legii nr. 179-XVI cu privire la parteneriatul public-privat şi de stimulare a investiţiilor;
 • Definitivarea procesului de delimitare a proprietăţii publice;
 • Elaborarea registrelor cu obiectele pasibile şi nepasibile de privatizat care să fie elaborate în corelaţie cu Planurile Urbanistice Generale;
 • Modificarea şi simplificarea procedurilor de administrare a proprietăţii publice, de înregistrare a societăţilor mixte, de desfăşurare a licitaţiilor şi concursurilor investiţionale, de încheiere şi înregistrare a contractelor legate de proiectele PPP; 
 • Crearea la nivel naţional, regional şi local a unor structuri reprezentative de dialog permanent între sectorul public şi sectorul privat;
 • Crearea Asociaţiei PPP care să acorde asistenţă autorităţilor publice dar şi sectorului privat în identificarea proiectelor PPP, promovarea, implementarea şi monitorizarea implementării lor;
 • Elaborarea şi publicarea unor manuale de implementare PPP, ghiduri informaţionale pentru reprezentanţii sectorului public şi privat care ar cuprinde descrierea procedurilor, etapelor şi acţiunilor pas cu pas necesare pentru implementarea proiectelor PPP precum şi modele de documente standard care se pot aplica în procesul de atribuire şi implementare a contractelor de tip PPP;
 • Crearea unor baze de date cu proiectele PPP de lucrări publice şi servicii realizate la nivel naţional, regional şi local care ar putea fi utilizate în calitate de exemple de proiecte şi bune practici;
 • Elaborarea şi aplicarea unor programe ample de pregătire pentru personalul din cadrul autorităţilor publice implicat în activităţi legate de implementarea proiectelor PPP;
 • Facilitarea cunoaşterii conceptului, esenţei şi a experienţelor avansate de PPP de către reprezentanţii sectorului public şi privat;
 • Dezvoltarea politicilor de aplicare a PPP, a măsurilor anticorupţie pentru acest tip de proiecte, cu respectarea principiilor participării publice în toate etapele de formulare, implementare şi evaluare prin intermediul unor campanii de advocacy.

Chisinau, 25 Martie 2011

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: