Raportul de activitate pentru cei 4 ani a Primarului General al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă


Primarul General al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă a prezentat Duminică, 17 aprilie 2011 în Scuarul Europei din Grădina Publică ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” raportul de activitate pentru cei 4 ani, în care s-a aflat la conducerea Primăriei mun. Chişinău şi priorităţile pentru perioada 2011-2015.

Stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău!

Se implinesc aproape 4 ani de la alegerile locale din anul 2007, ani, în care municipiul Chişinău a traversat o perioadă complicată, ca de altfel fiecare dintre noi. În acelaşi timp aceşti 4 ani s-au aratat a fi decisivi în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul nostru al tuturor.

 Din păcate, oraşul a fost preluat într-o situaţie extrem de complicată majoritatea întreprinderilor în prag de faliment, datorii de peste 700 milioane lei, instabilitatea prestării serviciilor publice (furnizarea apei, căldurii etc), decizii luate fără acoperire financiară, uzură totală a infrastructurii ş a utilajelor, lipsa proiectelor de dezvoltare, mirosul urât din oraş etc. Chiar şi în aceste condiţii, în perioada 2007-2009 administraţia centrală a găsit de cuviinţă să blocheze activitatea primăriei, acţionând astfel, de fapt, împotriva locuitorilor municipiului.  

Cu eforturi comune ale Primăriei, ale serviciilor din subordine şi ale Consiliului municipal Chişinău, în ciuda chiar şi a unor trădări care au avut loc pe parcurs, s-a  reuşit evitarea falimentării capitalei, stingerea datoriilor acumulate anterior şi stabilizarea situaţiei. Au urmat apoi o serie de reforme, parte din ele nepopulare, dar care au permis punerea unei temelii solide pentru dezvoltarea durabilă a capitalei.

În calitate de Primar general voi promova şi în continuare reformele necesare pentru desprinderea municipiului Chişinau de modul de administrare de tip sovietic şi pentru punerea în aplicare a unui model de administraţie modern, european, bazat pe lege, competenţă, competiţie, calitate şi transparenţă. 

Aceste rezultate au fost atinse, în ciuda situaţiei financiare complicate, a unui buget de cel putin doua ori mai mic faţă de minimul necesar şi în condiţiile în care începând cu anul 2008 şi până în prezent municipiul a fost şi este lipsit de cel putin 30% din veniturile sale de bază (circa 500 milioane lei anual), iar transferurile de la de stat, în condiţiile unui sistem supracentralizat de acumulare a taxelor şi impozitelor,  au fost şi sunt reduse în fiecare an, ajungând în anul 2011 pana la zero.

Din aceste motive, numai în ultimii 4 ani municipiul nu a încasat cel puţin 2 miliarde de lei, ceea ar fi permis mai multe îmbunătăţiri cu privire la: infrastructura subterană, reparaţia drumurilor, extinderea iluminatului public, înnoirea transportului public, reabilitarea fondului locativ etc

Dificultăţile urmează a fi depăşite în continuare. Ţin să mulţumesc locuitorilor capitalei pentru răbdarea, încrederea şi sprijinul acordat permanent în această perioadă. Urmează o perioadă şi mai dinamică pentru dezvoltarea oraşului şi a suburbiilor în beneficiul locuitorilor municipiului Chişinău, în conformitate cu standardele europene.

Rezultate de activitate in perioada 2007- 2011:

 • Redresarea situatiei economice a municipalitatii, asigurarea echilibrului financiar, acoperirea cheltuielilor din surse proprii, fara necesitatea contractarii unor imprumuturi pentru activitatea curenta, evitarea falimentarii regiilor si a intreprinderilor municipale.
 • Realizarea primelor etape de reforme in cadrul S.A. “Apa canal”, S.A. “Termocom”, “Regia Transport Electric”, “Parcul Urban de Autobuze” etc pentru depasirea situatiilor de criza;
 • Asigurarea stabilitatiii furnizarii apei si caldurii, inceperea sezonului de incalzire  cu achitarea a integrala a platilor pentru anul precedent, pentru prima data dupa 20 de ani;
 • Achitarea datoriilor acumulate in perioada anilor 2000 – 2007 ale regiilor, societatilor pe actiuni si a intreprinderilor municipale, in suma totala de 700 milioane lei (inclusiv: 500 milioane lei – diferenta de tarif la agentul termic, 200 milioane lei – datorii creditoare);
 • Finantarea proiectelor si lucrarilor realizate fara acoperire financiara integrala anterior alegerilor din anul 2007: constructia bd. Pan Halipa (11 mln lei), memorialul “Feciorii Patriei” (5 mln lei), reconstructia str. Independentei (4 mln lei);
 • Extinderea termenului de valabilitate al autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici de la 1 an până la 5 ani;
 • Crearea a circa 10000 noi locuri de muncă, ca urmare a finalizării construcţiei şi dării în exploatare a mai multor obiective de menire social – culturală;
 • Rezolvarea dupa 42 de ani a problemei mirosului urat din orasul Chisinau provocat de namolul de la statia de epurare a apelor uzate, prin intermediul tehnologiei olandeze “Geotube” si ca urmare a evacuarii a peste 250 000 m3 namol (echivalent cu 3 cladiri ale spitalului republican), suplimentar – eliberarea a 30 ha de teren;
 • Procurarea a 100 de troleibuze noi, cu respectarea standardelor europene (cea mai mare achizitie din istoria Chisinaului si in premiera troleibuze la standarde europene);
 • Reconstructia si amenajarea lacului din parcul „Valea Morilor”, distrus in anul 2006, prin evacuarea a 470 000 m3 namol (echivalent a 6 cladiri ale spitalului republican), contructia a doua decantoare, amenajarea malurilor etc.
 • Lansarea programului „Prima Casa” pentru familii tinere si persoane cu venituri medii, astfel incat o persoana / familie cu venit legal mai mare sau egal cu 2400 lei/luna are sansa sa obtina o locuinta, prin intermediul unui credit ipotecar pe un termen de 10-30 de ani, cu dobanda de 9% anual, ratele urmand a fi cuprinse intre 1200 si 5000 lei/luna (in premiera);
 • Acordarea suplimentului de 20% la salariu in anii 2008 si 2009, si ulterior a unui ajutor material (130 lei/persoana) in sfera sociala pentru educatori, invatatori, profesori, angajatii din sfera asistentei sociale si a culturii, dupa 7ani de asteptare; 
 • Cresterea cu 30% a ratiei alimentare a copiilor in scoli;
 • Acordarea de compensatii pentru plata incalzirii incepand cu anul 2008 de la 250 lei /luna – pana la 600 lei / luna pentru persoane cu venituri  mai mici de 1450 lei, pentru peste 30000 familii din oras si suburbii (in premiera);
 • Acordarea de compensatii in transport – 70 lei/ luna pentru circa 50000 persoane (in premiera);
 • Construirea a 2 blocuri de locuinte sociale (150 apartamente);
 • Instalarea a 100 de noi locuri de joacă pentru copii (prima data dupa 25 de ani);
 • Amenajarea a 10 noi terenuri de sport si 11 de fitness (in premiera);
 • Procurarea de utilaj radiologic pentru institutiile medicale, circa10 seturi ( pentru prima data dupa 1991);
 • Procurarea a 10 unitati de transport noi pentru politia municipala, procurarea mai multor seturi de echipament.
 • Construirea dupa 351 de ani a primului sediu al primariei, al centrului de sanatate si al postului de politie in comuna Cruzesti;
 • Construirea unei noi scoli-gradinita in comuna Stauceni, prima dupa anul 2003,
 • Inclocuirea apeductului magistral catre comuna Bubuieci, dupa 40 de ani;
 • Construirea a 2 blocuri de locuinte sociale (150 apartamente);
 • Aprobarea si demararea programului de reparare integrala a strazilor (36 strazi): inclusiv strazile: Columna, Alecu Russo, Ion Creanga etc, nereparate din anii 1970 – 1980 (10 milioane euro);
 • Demararea celui mai amplu program de constructie a apeductelor si canalizarii in municipiul Chisinau (10 milioane $);
 • Amenajarea a peste 2000 locuri de parcare;
 • Completarea cu circa 900 ha a rezervei funciare a primariei;
 • Inventarierea spaţiilor verzi, fiind identificate inca circa 60 hectare de spaţii verzi publice;
 • Autorizarea investitiilor in ramura constructiilor in anii 2007 – 2011 in valoare totala de circa 8 miliarde lei si receptionarea finala de obiective in valoare de 7,5 miliarde lei;
 • Finalizarea construcţiilor din str. Alba Iulia 191 si urmatoarele, începute în anii 90 şi îngheţate în perioada ultimilor 15 ani; (cooperativele de construcţii 207, 209);
 • Reparaţia integrala a circa 7 strazi in oras si suburbii pe parcursul a 4 ani, inclusiv strazile: Gheorghe Asachi, Trandafirilor, Alba Iulia,  Lech Kaczynski, cu amenajarea parcarilor stradale.
 • Constructia drumului de acces spre satul Vaduleni (drumul fiind impracticabil din anul 2000); participare la reconstrcutia strazii Stefan Voda si a canalizarii din or. Durlesti, prelungirea constructiei strazii Stefan cel Mare din comuna Cruzesti, si a doua strazi din comuna Bubuieci: str. Stefan cel Mare si Grigore Vieru;
 • Asigurarea sustinerii si finantarii suburbiilor in volum de peste 670 milioane lei timp de 4 ani;
 • Realizarea de investitii capitale: apeducte, canalizare, gazoducte in oras si suburbii cu o lungime totala de peste 100 de km;
 • Reconstrucţia apeductelor din str. Putna -1 km, str. Florilor – 1,6 km, comuna Bubuieci – 4 km (cel vechi fiind in stare deteriorata din 1973), constructia si reabilitarea a circa 20 km apeduct si canalizare (bd. Moscovei, str. Industriala);
 • Alocarea lotului de pamant pentru Grupul Italian si a actelor necesare in vederea construcţiei fabricii de prelucrare a deşeurilor solide;
 • Obtinerea de finantare externa de la Comisia Europeana in suma de circa 4 milioane euro in domeniile eficientei energetice, a canalizarii pluviale, schimburilor de experienta etc;
 • Cresterea numarului de corpuri de iluminat public cu circa 3000 unitati si asigurarea functionarii a peste 36000 corpuri de iluminat;
 • Continuarea programului de renovare a institutiilor din domeniul educatiei –  circa 100 milioane lei timp de 4 ani, redeschiderea gradinitiei nr. 37;
 • Asigurarea odihnei de vara pentru circa 80000 copii pe parcursul a 4 ani, 25 % – gratuit si 75 % cu reducere de 80 % din costul foii de odihna (programe care nu exista in alte state);
 • Asigurarea alimentatiei gratuite pentru elevi in scoli pentru circa 30000 elevi annual;
 • Alocarea a 850 burse municipale pe parcursul a 4 ani in valoare de 1000 de lei pentru copii laureati la concursuri, olimpiade etc, deschiderea a 3 centre comunitare pentru copii şi tineret;
 • Acordarea anuala pentru 7000 copii din familiile social – vulnerabile a unui ajutor de 500 lei pentru pregătirea către noul an şcolar;
 • Sustinerea claselor cu profil estetic, centrelor extra – scolare si a scolilor sportive;
 • Continuarea programului de renovare in cadrul institutiilor medicale: deschiderea centrului municipal de hemodializă (închis circa 8 ani in urmă), inaugurarea sectiei de nefrologie la spitalul “Sfanta Treime”, renovarea maternitatii municipale nr. 2 (n-a fost reparata de 25 de ani),  renovarea departamentului de urgenta si a trei Sali de operatii la “Spitalul Valentin Ignatenco” (  dupa 20 de ani), renoarea salii de nastere si de reanmare la spitalul clinic municipal nr.1 dupa 10 ani, repararea acoperisurilor institutiilor medicale din cadrul AMT Buiucani, inlocuirea geamurilor si partial a usilor in cadrul Centrul stomatologic pentru copii;
 • Continuarea programului de procurare a utilajui medical: aparate radiologice, de anesteziere si ventilatoare  (aparatele actuale au varsta de 20 de ani);
 • Asigurarea a 60% din pacientii cu diabet zaharat cu insulina si a 40% din pacienti glucometre si teste (3500 si respective 200000), protezarea dentara gratuita pentru 540 persoane/anual, alimentarea gratuita a copiilor in primul an de viata – 650 copii/anual;
 • Mentinerea fondului locativ, reabilitarea acoperişurilor, prin efectuarea reparatiilor curente: circa 650 000 m2, inlocuirea a  2500 usi de la intrare in bloc, renovarea a 80 de platourilor de acumulare a deşeurilor, 4000 m retele ingineresti;
 • Continuarea programului de mansardare a blocurilor locative (circa 70 proiecte);
 • Derularea incepand cu anul 2009 a programului de reabilitare a lifturilor, peste 700 – reparate;
 • Inventarierea controarelor de apa rece si apa calda in circa 100 000 apatamente si reducerea diferentei de volum a consumului de apa;
 • Demararea incepand cu anul 2010 a programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe containere de tip european (1800 unitati );
 • Continuarea programului “Orasul meu –ograda mea” –  prin amenajarea curţilor interioare ale blocurilor, inclusive cu instalarea a 50 de locuri de joaca pentru copii, desfasurarea campaniilor de salubrizare;
 • Amenajare a trei lacuri şi plaje după o perioadă de 25 de ani în care nu au fost efectuate astfel de lucrări in parcurile: „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, „Rascani”;
 • Plantarea a 200.000 arbori si arbusti, instalarea a 4000 banci, 5000 de cosuri de gunoi;
 • Îmbunătăţirea dotărilor de activitate a staţiilor de salvare din mun. Chisinau;
 • Alocarea terenului pentru constructia adapostului pentru caini maidanezi;
 • Acordarea de ajutoare materiale pentru invalizi gr. I, II, veterani, invalizi si vaduve de razboi (al  II-lea mondial, Afganistan, de pe Nistru), invalizi si vaduve ca urmare a castastrofei de la Cernobal, copii orfani cl.IX, X, XII, deportati, personae siguratice – in total  pentru 30581 persoane, ajutoarele fiind in valoare 350 – 500- 600 lei, anual. Perfectarea gratuit si cu reducere a pasapoartelor pentru veterani de razboi si invalizi, articole de ortopedica etc;
 • Alimentatie zilnica gratuita prin cantinele sociale pentru 500 persoane pe parcursul a 4 ani;
 • Compensatii pentru 740 persoane cu handicap locomotor –  400 lei / anual pentru procurarea de combustibil;
 • Inaugurarea pietii avicole din mun. Chisinau ( investiti in valoare de peste12 milioane lei)i
 • Adoptarea a circa 2000 de decizii de catre Consiliul municipal Chisinau;
 • Reluarea licitatiilor funciare si valorificare rezervei funciare conform legii;
 • Efectuarea analizei funcţionale a Primăriei, si asubdiviziunilor sale (proiect realizat cu sprijinul financiar al PNUD-Moldova);
 • Aprobarea si implementarea planului de masuri anti-criză şi relansare economică a mun. Chişinău pentru perioada 2010 – 2012 (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova);
 • Elaborarea planului de reforma institutionala a primariei muncipiului Chisinau (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova;
 • Elaborarea conceptiei locative a muncipiului Chisinau (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova);
 • Demararea procesului de stabilire a relaţiilor contractule asupra a peste 600 hectare de terenuri din or. Chişinău – proprietate municipală aferentă construcţiilor private (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova)
 • Transmiterea on-line şi off-line a şedinţelor Primăriei şi ale Consiliului Municipal Chişinău pe pagina web: www.chisinau.md (proiect realizat cu asistenţa PNUD –Moldova);
 • Implementarea sistemului de management electronic al documentelor (E-Chisinau);
 • Extinderea accesului liber la internet prin system Wi – Fi – in 6 parcuri, toate liceele din capitala si in campusuurile universitare (in curs de implementare);
 • Lansarea serviciului on-line de verificare a listelor electorale , cu susţinerea Fundaţiei Soros Moldova.

 Prioritati 2011 – 2015:

 • Continuarea implementarii planului de relansare economică a municipiului Chişinău pentru perioada 2010 – 2012, in vederea cresterii veniturilor proprii si dezvoltarii muncipiului;
 • Aprobarea planului de dezvoltare institutionala a primariei municipiului Chisinau si a subdiviziunilor din subordine;
 • Crearea de mai multe si mai bine platite, noi locuri de munca, dezvoltand sfera de producere de marfuri si servicii in Chisinau prin atragerea de investitii, implementarea de parteneriate publice – private (PPP) (ex: extinderea parcului tehnologic din sectorul Ciocana pe 9 ha, asamblarea de troleibuze in cadrul RTEC, concurs investitional privind fosta uzina “Alfa” etc);
 • Repararea anuala pana la 50 km (500 000 m2) de drumuri in municipiu, cu un buget de cel putin 250 milioane lei /anual (500000 m2 x 500 lei m2 = 250 km);
 • Asigurarea unui grad mai inalt de securitate al cetatenilor prin descentralizarea politiei, dotarea acesteia cu unitati de transport si echipamente noi, implementarea unor sisteme moderne de monitorizare, inclusiv prin crearea unei retele de supraveghere video a traficului si a centrului orasului Chisinau, securizarea zonelor isolate;
 • Continuarea programului de reabilitare a transportului public din Chisinau, inoirea completa a parcului de troleibuze si autobuze (inclusiv prin PPP);
 • Reformarea modului de gestionare a blocurilor locative, continuarea programelor de mansardare precum si de izolare termica a blocurilor locative, amenajarea curtilor de blocuri, a parcarilor rezidentiale etc;
 • Aprobarea procurarii a 10000 apartamente in cadrul programului “Prima casa” (2500 /an, 210 luna, 50 /saptamana/oras, 10zi /oras, 2 zi/pretura); (PPP)
 • Cresterea numarului de corpuri de iluminat pana la 60000 de unitati si eficientizarea consumului de curent pe baza de tehnologii noi, implementarea unui sistem modern de iluminat decorativ – artistic in vederea iluminarii a cladirilor monumente de arhitectura etc
 • Elaborarea si implementarea proiectului “Noua infatisare a centrului istoric”, proiect de reconstructie, reabilitare si amenajare a centrului istoric al Chisinaului, pentru protejarea si conservarea monumentelor de arhitectura;
 • Continuarea sustinerii si finantarea suburbiilor municipiului Chisinau, pentru reducerea decalajului dintre conditiile de viata de la sat si oras;
 • Continuarea amenajarii locurilor de parcare, amenajarea a 5000 locuri parcare prin concesionarea serviciului in baza studiului de fezabilitate existent, expunerea la licitatie a loturilor pentru constructia parcarilor supraetajate (PPP);
 • Continuarea programului de instalarea locurilor de joaca pentru copii (cel putin 200 locuri de joaca);
 • Continuarea programului de extinderea a retelelor de apeduct si canalizare in municipiu pana ale atingerea gradului de conectare de 100%;
 • Punerea in practica a strategiei de management integrat a deseurilor pentru sortarea si reciclarea sticlei, plasticului, hartiei etc si protejarea mediului inconjurator (PPP);
 • Finalizarea constructiei bulevardului Mircea cel Batran (tronsonul Ion Dumeniuc – str. Bucovinei);
 • Amenajarea albiei raului Bac si transformarea zonei adiacente in zona de agreement (PPP)
 • Finalizarea constructiei soselei de centura a municipiului, pentru redirectionarea traficului greu si de transit in afara orasului;
 • Dezvoltarii orasului prin constructia de cartiere noi (ex: constructia cartierui Budesti 9, in sectorul Ciocana);
 • Valorificarea terenurilor din jurul orasului pentru dezvoltarea economica si locative a muncipiului conform planurilor general de dezvoltare a localitatilor;
 • Atragerea unui investitor strategic pentru pentru constructia bulevardului Cantemir, prin finalizarea proiectului si promovarea acestuia la nivel intenational (PPP);
 • Aprobarea si implementarea planului de reconstructie si sistematizare a pietii centrale, cu pastrarea integrala si cresterea numarului locurilor de munca ale comerciantilor si producatorilor; (PPP)
 • Constructia unei parcari subterane sub Piata Marii Adumanri Nationale pentru fluidizarea traficului in centrul Chisinaului (PPP);
 • Reconstructia nodurilor de transport: str. Izmail- Calea Mosilor , bd. Mircea cel Batran – str. Milescu Spataru – Bucovinei, bd. Calea Iesilor – bd. Ştefan cel Mare – bd Cantemir;
 • Continuarea extinderii retelelor de contact pentru troleibuze, pentru imbunatatirea legaturilor dintre sectoare;
 • Continuarea amenajarii parcului “Valea Morilor”(etapa a 3-a), elaborarea de proiecte pentru parcurile”La Izvor”, “Rascani”, “Alunelul”, “Valea Trandafirilor”; (PPP)
 • Reconstructia liceului municipal sportiv, inclusive a teritoriului afferent.(inclusiv prin PPP).
 • Continuarea programului de mansardare a blocurilor locative (PPP);
 • Derularea programului “Orasul meu –ograda mea” –  prin amenajarea de curţi interioare ale bloc, inclusiv cu amplasarea de locuri de joaca pentru copii si desfasurarea campaniilor de salubrizare, a concururilor de amenajare a balcoanelor etc  
 • Monitorizarea indeplinirii de catre Grupul Italian a obligatiilor contractuale in vederea construcţiei fabricii de prelucrare a deşeurilor solide;
 • Continuarea indeplinirii obligatiilor fata de partenerii externi ai Primariei;
 • Continuarea acordarii compensatiilor pentru achitarea agentului termic păturilor social – vulnerabile in oras si suburbii;
 • Continuarea acordarii de ajutoare sociale pentru achitarea calatoriei in trasnportul public – 70 lei/persoana/luna  si a intregului pachet de servicii si ajutoare sociale existent, in oras si susburbii;
 • Continaurea programului de investitii capitale: apeducte, canalizare, gazoducte, reparatii etc
 • Continuarea programului de procurare a utilajului medical si a programului de renovare in cadrul institutiilor medicale;
 • Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe containere de tip european;
 • Continuarea programului de reabilitare a lifturilor;
 • Cotinuarea inventarierii controarelor de apa rece si apa calda pentru reducerea diferentei de volum a consumului de apa;
 • Constructia adapostului pentru cainii maidanezi;
 • Continuarea implementarii reformelor necesare pentru modernizarea principalelor regii:S.A. “ApaCanal” (conform studilului de fezabilitate), S.A “Termocom” etc, instalarea unor siteme moderne de monitorizare a activitatii, inclusive, GPS, system de taxare electronica etc), utilaje noi pentru deszapezire;
 • Contractarea directa a consumatorilor de catre S.A. “Apa Canal”
 • Elaborarea planurilor urbanistice zonale si de detaliu in raza intregului municipiu;
 • Continuarea licitatiilor funciare si valorificare rezervei funciare conform legii;
 • Aprobarea conceptiei locative a muncipiului Chisinau si refomarea modului de gestionare a fondului locativ din capitala;
 • Elaborarea si aprobarea conceptiei de organizarea a traficului;
 • Implementarea la nivelul tuturor subdiviziunilor a sistemului de management electronic al documentelor (E-Chisinau), introducerea sistemelor moderne de monitorizare a activitatii intreprinderilor;
 • Promovarea la nivelul Parlamentului a reformelor legislative necesare pentru asigurarea descentralizarii si a unei autonomii locale reale şi efective în RepublicaMoldova;
 • Recuperarea veniturilor anuale  de cel puţin 500 milioane lei  luate în mod abuziv de către fosta guvernare comunistă, prin modificări legislative şi distribuirea discriminatorie a banilor publici;
 • Promovarea cooperării directe a Uniunii Europene cu administraţiile locale din RepublicaMoldova, pentru asigurarea accesului la fondurile europene necesare pentru  construcţia de apeducte, canalizări, drumuri etc.; 
 • Continuarea parteneriatelor publice private  (PPP) pentru prestarea serviciilor publice si dezvoltarea economica a municipiului;
 • Promovarea transparenţei în procesul de elaborare şi aprobare a tarifului la energia termică cu participarea tuturor întreprinderilor şi factorilor implicaţi: S.A Moldova Gaz, CET 1, CET 2, S.A „Termocom”, ANRE ş. a.
 • Dezvoltarea municipiului conform Planului Urbanitic General pentru dezvoltare strategica pana in anul 2025 si conform tuturor celorlalte documente si studii de modernizare, eficientizare si dezvoltare durabila a minicipiului Chisinau: Conceptia gestiunii resurselor funciare, Strategia de dezvoltare a transportului public, Studiul privind eficientizarea iluminatului public, Studiul privind politicile de eficienta energetica, Planul local de actiuni pentru mediu, Planul de dezvoltare a sistemului de sanatate publica, Proiectul tehnic pentru bd. “Mircea cel Batran”,  Proiectul  de amenajare a parcului “Valea Morilor”, Regulamentul Local de Urbanism etc;

Mulţumesc consilierilor din Consiliul municipal Chişinău care au sprijinit eforturile primăriei pentru politica fermă şi corectă promovată în interesul locuitorilor municipiului. Aduc sincere mulţumiri colegilor viceprimari, tuturor colegilor din administraţie şi din serviciile şi regiile municipale, colegilor primari şi consilieri locali din localităţile din componenţa municipiului, pentru contribuţia adusă la menţinerea, afirmarea şi consolidarea municipiului Chişinău. Cer să avem atitudine fermă în continuare pentru eficientizarea serviciilor publice, respectarea standardelor europene de calitate, asigurarea transparenţei activităţii administraţiei, crearea tuturor condiţiilor pentru asigurarea liniştii, a unui trai decent şi a prosperităţii locuitorilor municipiului Chişinău. 

Mulţumesc mass-media pentru reflectarea activităţii noastre pe parcursul acestui an şi pentru asigurarea comunicării între administraţie şi cetăţeni. 

Exprim recunoştinţă societăţii civile şi organismelor internaţionale pentru contribuţia adusă dezvoltării şi consolidării democraţiei şi legalităţii în RepublicaMoldova. 

Va mulţumesc, stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău, atât celor din centrul oraşului, celor din sectoare şi în mod special, celor din suburbii pentru solidaritate, pentru menţinerea unui curs democratic stabil al Republicii Moldova, pentru opţiunea fermă în favoarea libertăţii şi a viitorului nostru european. 

Va chem să muncim mai departe, umăr la umăr, pentru a avea în continuare dezvoltare economică, stabilitate socială, armonie interetnică, pentru a crea o soartă mai bună cetăţenilor noştri şi pentru ca Moldova, care este a copiilor, copiilor, copiilor noştri, să fie la loc de cinste în marea familie Europeană şi în lume! 

 Nouă ne pasă de Chişinău şi prin urmare, continuăm împreună pentru Chişinău!

 Dumnezeu să binecuvânteze municipiul Chişinău şi RepublicaMoldova!

 Chişinău, 17 aprilie 2011

 Cu respect,

 Dorin Chirtoacă,

 Primar general al municipiului Chişinău

Sursa: site-ul Primăriei mun. Chişinău

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: