Strategia RAPC trebuie abrogata iar elaborarea unui nou document strategic este recomandata


Strategia de Reformă a administrației publice centrale (APC) este un document depășit și este necesară abrogarea acestuia. Legea cu privire la APC trebuie definitivată și aprobată. Legea privind transparența în procesul decizional cere anumite modificări, iar procesul de elaborare a noii legi a salarizării funcționarilor publici trebuie finalizat. Acestea sunt doar câteva din recomandările raportului „Reforma Administrației Publice Centrale în R. Moldova: Evaluarea Performanţelor Implementării”, elaborat la iniţiativa și cu susținerea financiară a Programului Buna Guvernare din cadrul Fundației Soros-Moldova prezentat astăzi la Chişinău.

Scopul evaluării a constat în analiza rezultatelor obţinute în procesul de implementare a Reformei APC în perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, precum şi elaborarea unui set de recomandări, în vederea sporirii impactului pozitiv al acţiunilor întreprinse în acest domeniu. Studiul a constatat că obiectivele Reformei APC au fost atinse „parțial”, iar impactul acțiunilor realizate asupra organizării și funcționării autorităților APC este apreciat cu calificativul „satisfăcător”.

Succesele Reformei APC

Conform rezultatelor evaluării, în rezultatul implementării acţiunilor de reorganizare, a fost finalizat procesul de delimitare formală a funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare, ultimele fiind transferate instituţiilor publice subordonate. Astfel, unul din cele trei obiective ale compartimentului „Reorganizarea APC” din Strategia de reformă a APC a fost formal realizat integral.

Totodată, sistemul de raportare a fost simplificat, constăm că unele rapoarte dispun de indicatori de eficiență a utilizării resurselor financiare. În perioada realizării evaluării, au fost realizate activități de eficientizare a instrumentelor de coordonare a politicilor cu procesul de planificare bugetară, precum și au fost inițiate acțiuni de restricționare a obiectivelor noi care nu au acoperire financiară.

Insuccesele Reformei APC

În perioada analizată nu a fost formulată o viziune bine definită pe termen mediu privind organizarea APC, precum și acţiunile de reorganizare, fundamentarea metodologică, implementarea şi finalitatea acestui proces.

Necesitatea aprobării legii privind administrația publică centrală este mult discutată, iar proiectul acestei legi a fost consultat cu experții Programului SIGMA al OCDE şi Uniunii Europene şi re-avizat de către organele centrale de specialitate. Cu toate acestea, definitivarea şi aprobarea legii nu a fost realizată.

Cadrul legal privind asigurarea transparenței procesului decizional continuă să prezinte deficiențe. Totodată, conform rezultatului analizei chestionarului implementat în perioada realizării analizei, majoritatea absolută a funcționarilor publici nu consideră că au un salariu decent și identifică acest factor ca fiind esențial în favorizarea corupției în serviciul public. Prin urmare, reformarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici rămâne o prioritate majoră în APC.

Recomandări

Ţinând cont de concluziile prezentate mai sus, s-au formulat un set de recomandări, menit să ghideze acţiunile ulterioare de reformare a APC pentru a asigura efecte mai pronunţate ale acestor acţiuni:

 • Abrogarea Strategiei de Reformă a administraţiei publice centrale ca document depăşit.
 • Efectuarea unui nou exerciţiu de analiză funcţională a administraţiei publice centrale în scopul determinării problemelor majore care afectează eficienţa acesteia şi reformulării obiectivelor reformei APC, precum și realizarea unei analize cost-eficienţă a APC.
 • Elaborarea, în baza rezultatelor acestor analize, a unui nou document privind reforma APC în care să fie definit clar: conceptul şi acţiunile de reorganizare, de îmbunătăţire şi simplificare a procesului decizional, de asigurare a unui management performant a resurselor umane şi a finanţelor publice.
 • Definitivarea şi aprobarea Legii cu privire la Administraţia Publică Centrală.
 • Aprobarea normelor procedurale de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor.
 • Evaluarea activităţii cadrului instituţional de coordonare a politicilor publice şi a structurilor de parteneriat strategic Guvern – societate civilă.
 • Modificarea Legii privind transparența în procesul decizional.
 • Aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a accesului la informaţie în vederea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
 • Instituirea unui sistem de management informațional integrat în cadrul Guvernului.
 • Dezvoltarea platformei informatice pentru utilizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comunicare între Direcţii şi pentru planificarea şedinţelor de lucru.
 • Reformarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici, finalizarea procesului de elaborare a noii legi a salarizării funcţionarilor publici pentru asigurarea condițiilor decente de salarizare a funcționarilor publici și atragerea cadrelor profesioniste în domeniu.
 • Sincronizarea procesului de evaluare a performanțelor funcționarilor publici cu reforma sistemului de salarizare.
 • Crearea sistemului de evaluare a performanțelor APC în raport cu mărimea resurselor financiare alocate, care ar include viziunea, elementele constitutive, instrumentele de implementare și metodele de analiză a datelor şi /sau rezultatelor.
 • Dezvoltarea capacităţilor de planificare bugetară, elaborarea şi implementarea bugetelor în baza programelor, inclusiv prin desfăşurarea cursurilor de perfecţionare, creşterea capacităţilor de analiză, evaluare şi raportare a implementării bugetelor în baza programelor.

 Context

În Republica Moldova, Reforma Administraţiei Publice Centrale (RAPC) a început în anul 2006. Scopul Reformei constă în instituirea unui sistem modern şi eficient al administraţiei publice centrale, în conformitate cu principiile de bună guvernare din ţările-membre ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei. Aceasta presupune atingerea, cu cheltuieli optime, a unor performanţe mai bune în procesul de administrare, fapt ce ar permite să se ţină cont de interesele şi drepturile cetăţenilor. În rezultatul Reformei se aşteaptă ca administraţia publică centrală să devină mai inovativă, mai flexibilă şi mai eficientă, operaţiunile din cadrul ei să fie publice şi transparente, iar mecanismul de responsabilitate să permită obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.

Realizarea Reformei APC are la bază documentul de politici „Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”, aprobat în 2005. Documentul stabilea iniţial drept perioadă de implementare anii 2006-2008. Însă la sfârşitul anului 2008 s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de reformare, deşi un nou plan de acţiuni de implementare nu a fost aprobat, iar cel vechi nu a fost actualizat. Astfel că, perioada de implementare a Reformei APC este, în prezent, nedeterminată de timp.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: