Conceptul Cooperare Intercomunala


   Unul din aspectele organizării şi funcţionării sistemului de administraţie publică din Republica Moldova care apare tot mai des în discursurile publice şi studiile de cercetare este cooperarea intercomunală. Fiind o formă alternativă de furnizare a serviciilor publice locale care are drept scop asigurarea eficienţei economice şi sociale a acestora, cooperarea intercomunală este un fenomen care atrage atenţie, interes şi utilizare datorită avantajelor evidente pe care le oferă, domeniilor multiple de aplicabilitate, formelor diversificate de manifestare, subiecţilor implicaţi, a impactului şi efectelor pe care le are. La nivel european, cooperarea intercomunală are deja o experienţă mare de aplicare şi efecte benefice multiple. Mai puţină experienţă este în acest domeniu în Republica Moldova. În cele ce urmează sunt abordate pe scurt conceptul de cooperare intercomunală, premisele iniţierii cooperării, formele de realizare şi unele experienţe europene ale acestui fenomen.

  La nivel european, conceptul „cooperare intercomunală” nu este univoc abordat. Din această sintagmă doar termenul „cooperare” este unilateral şi pe deplin înţeles şi utilizat. Referitor la termenul „intercomunală” există mai multe abordări. În dependenţă de tipul şi structura sistemului administrativ, organizarea administrativ-teritorială, gradul de descentralizare, relaţiile între nivelele de administrare, cadrul instituţional, tradiţiile, competenţele şi alţi factori, termenul „cooperare intercomunală” este asociat cu termeni precum: „cooperare inter-municipală” (în cele mai dese cazuri), „intercomunalitate”, „cooperare inter-comunitară”, „cooperare infra-comunitară”, etc. Terminologia diferă în mare parte datorită nuanţelor lingvistice. Termenul intermunicipal este utilizat semnificativ în sistemele de administrare anglo-saxone, iar termenul intercomunal, în ţările cu sistem de inspiraţie franceză. Dar există şi diferenţieri terminologice utilizate ţinându-se cont de subiecţii instituţionali care participă în cadrul cooperării. Astfel, cercetătorii utilizează termenul cooperare inter-comunală pentru formele de cooperare în care sunt implicate doar comune sau sate. Totodată este neclară utilizarea acestui termen în cazul când în cooperare sunt implicate localităţi urbane şi rurale. În aceste caz, mai relevant este utilizarea termenului „inter-comunitar”.

  Astfel, atestăm existenţa diferitor termeni şi abordări privind termenul „cooperare intercomunală”. Deocamdată, nu există o accepţiune unică. Totuşi, deşi terminologia este diferită, majoritatea cercetătorilor, sunt de acord cu abordarea ca aceşti termeni să fie utilizaţi cu acelaşi sens, aceiaşi înţelegere şi aceeaşi valoare. Important, este înţelesul care este asociat cu acest termen şi anume. Prin cooperarea intercomunală se înţelege asocierea a două şi mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru prestarea serviciilor publice în comun. Sau, cooperarea intercomunală este o formă de activitate în comun a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivel întâi pentru a realiza unele atribuţii care le sunt stabilite conform legii, ce urmăreşte beneficii mutuale. Sau, orice formă de activitate în comun a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale vecine sau care sunt apropiate, prin care se activează în comun pentru a realiza unele atribuţii care le sunt stabilite conform legii, cu avantaje reciproc avantajoase. Astfel, este mai puţin important termenul pe care îl utilizăm. Este mai important ce avem în vedere prin cooperare intercomunală. De regulă, prin cooperare intercomunală se înţelege:

  1. Existenţa a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale vecine sau apropiate, de nivel întâi, care conlucrează împreună.
  2. Cooperarea are la bază fie un acord, fie o înţelegere, fie o structură mai mult sau mai puţin formală, prin care este stabilit domeniul, forma, scopul şi beneficiile, rezultatele ce vor fi obţinute.
  3. Prin cooperare comunităţile partenere reuşesc să realizeze beneficii mutuale pe care nu le-ar putea realiza dacă ar lucra individual.
  4. Sinergia de efort este, de regulă, pe mai multe domenii, competenţe şi responsabilităţi care sunt stabilite prin lege, sau sunt delegate.
  5. Cooperare are un cost care este partajat între parteneri, care vin cu contribuţii în resurse financiare, umane, materiale.
  6. Este un rezultat al unei decizii colective, garantată de un acord în care sunt stabilite condiţiile de cooperare.

 Aceste caracteristici determină în mare parte esenţa cooperării intercomunale. Accentuez, în mare parte, deoarece conceptul este considerat de specialişti încă unul relativ nou, iar alte determinante încă urmează a fi definitivate.

va urma

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: