Concept de constituire a municipiilor Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni


   Oraşele şi politicile de dezvoltare urbană joacă un rol important în asigurarea unei dezvoltări social-economice şi teritoriale durabile a statelor naționale. În mod tradițional, în ţările europene, anume oraşele au fost locomotivele dezvoltării influenţând şi atrăgând după ele și zonele teritoriale adiacente. Între gradul de urbanizare şi nivelul de dezvoltare al unei ţări există o legătură directă – cele mai sărace țări se caracterizează prin cel mai scăzut grad de urbanizare, în timp ce țările cele mai dezvoltate sunt şi cele mai urbanizate.

   În comparaţie cu ţările europene puternic urbanizate, în Republica Moldova, peste 48,5% din populaţia urbană (circa doar 41% din populația țării) locuieşte în municipiul Chişinău. Concentrarea resurselor economice, financiare, investiţionale, umane în Chișinău cauzează existenţa unei polarităţi extrem de pronunţate de dezvoltare teritorială, restul oraşelor reprezintă nişte insuliţe de viaţă economică şi socială mult mai puţin activă. Cu toate acestea deşi problemele din oraşe precum Ungheni, Soroca, Cahul şi Orhei sunt mult mai complexe şi de o mai mare anvergură (gospodăria locativ-comunală, canalizarea pluvială, infrastructura de drumuri, sistemele de apă şi canalizare, etc.) modul de organizare a serviciilor, modalitatea de alocare a resurselor şi alte aspecte sunt similare celor mai mici localităţi rurale în care astfel de probleme sunt de o amploare mică ori astfel de servicii lipsesc. Mai mult decât atât, deşi, oraşele menţionate dispun de suficient potenţial şi pot influenţa zona rurală adiacentă prevederile legale limitează aria lor de acţiune.

   Politicile europene de coeziune teritorială stabilesc în mod prioritar dezvoltarea policentrică a teritoriilor naţionale. În acest context, prin directivele europene referitoare la dezvoltarea teritorială este stipulat că oraşele care funcţionează ca centre regionale trebuie să coopereze cu zonele urbane sau rurale periferice pentru a beneficia şi a le oferi o parte din propria valoare adăugată, devenind astfel elemente adecvate ale modelului de dezvoltare policentric. Un concept de dezvoltare policentrică în Moldova a fost implementat în perioada 1999-2003, când 9 orașe au beneficiat de statut de municipiu, având competenţe, resurse şi potenţial mult mai dezvoltate. Impactul activităţii acelor municipii nu a fost, însă, adecvat evaluat la iniţierea contrareformei administrativ-teritoriale din 2003, iar noile reglementări au restrâns şi limitat aria de competență a orașelor actuale.

   Întru realizarea obiectivelor reformei de descentralizare care este proces de implementare este oportună iniţiativa oraşelor Ungheni, Orhei, Soroca şi Cahul de a examina posibilitatea de atribuire a statutului de municipiu ca un factor ce ar putea contribui la consolidarea capacităţii administrative, îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice şi dezvoltarea durabilă a oraşelor şi localităţilor din zona adiacentă.

   Prezentul concept a fost elaborat pentru a reflecta modul de atribuire a statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raion. Obiectivul principal urmărit de acest concept este: prin acordarea statutului de municipiu să fie create condiţiile necesare pentru a impulsiona, în particular, dezvoltarea socio-economică a acestor aglomeraţii urbane, a contribui la dezvoltarea în ansamblu a zonei lor de influenţă și a atenua, per ansamblu, disparitățile de dezvoltare teritorială existente la nivel naţional. 

   Reieşind din obiectivul principal obiectivele specifice ale conceptului sunt: (i) perfecţionarea cadrului legal privind statutul aglomeraţiilor urbane cu rol important în dezvoltarea socio-economică şi teritorială; (ii) impulsionarea dezvoltării cooperării între oraşe şi localităţile din zona de influenţă în calitate de premisă a dezvoltării serviciilor publice, creşterii calităţii utilităţilor publice şi în consecinţă a calităţii vieţii; (iii) facilitarea promovării unor politici de dezvoltare urbană adecvate abordărilor şi tendinţelor actuale de dezvoltare policentrică pentru prevenirea ruralizării oraşelor şi degradării urbane. 

   Documentul elaborat include o scurtă descriere a situaţiei în domeniul dezvoltării urbane din Republica Moldova dar şi a tendinţelor şi abordărilor la nivel internaţional. Urmează capitolul cu definirea detaliată a problemei. Capitolul 3 defineşte conceptul de atribuire a statutului de municipiu indicând obiectivul, scenariile, etapele şi activităţile principale necesare de realizat pentru implementarea conceptului, inclusiv indică documentele de politici şi actele legislative relevante ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea problemei abordate. Conceptul finalizează cu planul de implementare şi evaluarea impactului implementării.

   Versiunea completă a Conceptului poate fi descărcată aici.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: