Institutul de Dezvoltare Urbana

Logo IDU

 

 

 

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE URBANA este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, non-profit, creată în scopul mobilizării eforturilor consultanţilor profesionişti în vederea implementării metodelor moderne ale urbanismului, amenajării teritoriului şi dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale.

Misiunea şi Scopurile IDU:

 • Promovarea principiilor dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale;
 • Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi dezvoltării durabile;
 • Asistenţă autorităţilor publice centrale şi locale în elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor, proiectelor şi studiilor de dezvoltare urbană, rurală şi regională, proiectelor de investiţii, studiilor de fezabilitate;
 • Efectuarea studiilor de cercetare în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi regionale, amenajării teritoriului;
 • Participarea la elaborarea şi expertiza proiectelor de documente legislative în domeniul urbanismului, locuirii şi managementului urban.

 

Servicii

Institutul oferă următoarele servicii:

 • Elaborează şi realizează programe de instruire şi consultanţă în domeniile propuse;
 • Organizează întruniri, seminare, congrese, conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestaţii;
 • Efectuează sondaje de opinie, studii şi cercetări, care prezintă interes pentru Asociaţie, beneficiari şi societate;
 • Desfăşoară activităţi editoriale şi promoţionale, elaborează şi difuzează materiale audio-video şi multimedia;
 • Creează, actualizează baze de date (rapoarte publice, legislaţie, informaţii despre furnizorii de servicii în domeniu);
 • Realizează cursuri de pregătire sau perfecţionare pentru diverse persoane interesate.
 • //

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: