Publicatii

Managementul Fondului Locativ Gestionat de APLP/ACC în Republica Moldova

Studiul prezintă în detalii informaţii despre potenţialul instituţional, de management şi financiar al Asociaţiilor Proprietarilor de Locuinţe Privatizate din Republica Moldova şi vulnerabilităţile acestora, oferind totodată informaţii preţioase privind starea actuală a sectorului, dificultăţile existente şi direcţiile prioritare de îmbunătăţire a managementului de gestionare. De asemenea, studiul formulează concluzii şi recomandări pentru fiecare parametru de activitate a APLP-urilor de la capacităţile de management până la transparenţa activităţii, dezvoltarea financiară şi oportunităţile de prestare a serviciilor.

 

The study reflects the institutional, managerial and financial capacities of Associations of Owners of Privatized Dwellings from the Republic of Moldova and their vulnerability, offering meanwhile precious information on the present state of the sector, existent difficulties and main directions for improving the management. At the same time, the study develops conclusions and recommendations for each dimension of AOPDs activity: from management capacity till the transparency of the activity, financial development and opportunities for providing services.

Descarca Studiul Managementul fondului locativ gestionat de APLP/ACC in Republica Moldova

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusive prin prisma de gen

Studiul, elaborat pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, include evaluarea situaţiei (principalele caracteristici şi tendinţe) pe piaţa muncii în mediul rural în toată complexitatea sa prin prisma (diferenţelor) de gen.

Scopul acestui studiu analitic a fost de a demonstra o modalitate de utilizare a datelor statistice existente, dezagregate după dimensiunea de gen, în special a statisticilor oficiale, pentru analiza capacităţii de activitate economică a mediului rural şi ocuparea forţei de muncă în acest mediu. Majoritatea datelor utilizate pentru acest studiu au fost oferite de Biroul Naţional de Statistică.

Lucrarea include şi o serie de recomandări de îmbunătăţire a politicilor în domeniul forţei de muncă din mediul rural care vizează şapte domenii de intervenţie şi acţiuni prioritare de orientare şi conjugare a eforturilor autorităţilor responsabile şi factorilor de interes, pentru a asigura, în special, creşterea angajării în mediul rural, inclusiv în rândul femeilor, şi reducerea discrepanţei salariale în funcţie de gen şi alţi factori (amplasare geografică, tipul activităţii, etc.).

Descarca Studiul situaţional a pieţei forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ghidul de Cooperare Transfrontalieră. Ediţia a II-a

În prezent, cooperarea transfrontalieră constituie o pârghie eficientă pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare social-economică a regiunilor frontaliere a ţărilor limitrofe. Aceasta se explică prin faptul că între regiunile de frontieră există legături tradiţionale stabilite de veacuri, problemele cu care se confruntă sunt în mare parte omogene, iar rezolvarea lor nu se poate face exclusiv pe teritoriul statelor naţionale.

Republica Moldova este angajată în cadrul Euroregiunilor Prutul de Sus, Dunărea de Jos şi Prut–Siret–Nistru. Graţie avantajelor economice apărute, intensificarea activităţilor de cooperare transfrontalieră prezintă un interes deosebit pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, este cazul de menţionat că interesul vădit al Republicii Moldova în aprofundarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră este în permanenţă eclipsat de o pasivitate pronunţată atât la nivel central, cât şi la cel local. Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova, în general, şi cea în cadrul Euroregiunilor, în special, se prezintă ca un fenomen aflat la etapa de consolidare. În aceste condiţii, atât consilierii locali şi funcţionarii publici, cât şi ceilalţi actori ai cooperării transfrontaliere (societatea civilă, reprezentanţii lumii de afaceri) posedă mici experienţe şi anumite cunoştinţe necesare promovării activităţilor de cooperare transfrontalieră. De menţionat, de asemenea, că sunt insuficiente materialele didactice şi de sinteză în limba română în domeniul cooperării transfrontaliere.

Prezenta lucrare este la ediţia a doua. În anul 2003, cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova a fost elaborată şi editată prima ediţie a „Ghidului de Cooperare Transfrontalieră”, unul din primele manuale în limba română care abordează profund şi în detalii aspectele teoretice şi practice ale fenomenului de cooperare transfrontalieră. Manualul a fost editat doar în 1000 exemplare şi a fost repartizat în principalele biblioteci din republică (Biblioteca Naţională, bibliotecile instituţiilor de învăţământ), iar cea mai mare parte a tirajului a fost transmisă către consilii raionale, primării şi autorităţilor administraţiei publice centrale. Apariţia manualului a trezit un mare interes din partea beneficiarilor, astfel în scurt timp în adresa autorilor au parvenit aprecieri înalte ale calităţii materialelor expuse dar şi o multitudine de solicitări pentru a furniza alte exemplare. Solicitări au parvenit şi în adresa Fundaţiei Soros Moldova, astfel, încât la un an de la apariţia Ghidului s-a discutat despre posibilitatea de a emite un tiraj suplimentar al manualului.

La fel ca şi prima ediţie, Ghidul este conceput ca un ghid practic pentru autorităţile publice locale şi centrale din Republica Moldova, instituţiile societăţii civile, precum şi pentru  agenţii economici din zonele de frontieră. De asemenea, manualul va putea fi utilizat de către studenţi, doctoranzi şi cadre didactice ca material teoretic şi sursă de proiecţii practice la cursurile de management al administraţiei publice locale şi la disciplinele conexe.

Prin conţinutul său, Ghidul de cooperare transfrontalieră urmăreşte, în principal, tratarea următoarelor subiecte: (i) conceptul cooperării transfrontaliere; (ii) experienţa naţională şi internaţională în domeniul cooperării transfrontaliere; (iii) cadrul legal al cooperării transfrontaliere; (iv) tehnici şi metode de cooperare transfrontalieră; (v) exemple de bună practică a activităţii de cooperare transfrontalieră şi (vi) oportunităţi de atragere a resurselor financiare externe pentru finanţarea activităţilor de cooperare transfrontalieră.

Descarcă Ghid de Cooperare Transfrontaliera

 ®––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Publicatii noi (si nu numai) din domeniul dezvoltarii regionale, urbane si locale, managementul proiectelor.

Cum Scriu un Proiect? – Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Ghid

Cum scriu un proiect?

Ghidul reprezintă un material informativ-practic ce poate fi cu uşurinţă utilizat pentru dezvoltarea abilităţilor de scriere a unui proiect. Materialul expus se referă la şi include următoarele subiecte şi aspecte: Care sunt termenii principali ce se conţin în dicţionarul de scriere a proiectelor? Ce este şi ce nu este un proiect? Ce este o propunere de proiect? Care sunt etapele procesului de scriere a unui proiect? Care este structura unei propuneri de proiect? Cum se formulează elementele unei propuneri de proiect? Care sunt cele mai bune metode aplicabile în procesul de scriere a unui proiect? Sfaturi utile în scrierea unui proiect şi exemple de proiecte.

Fiind la prima ediţie, Ghidul are un format generalizat şi acoperă aspectele principale de scriere a unui proiect ce poate fi înaintat diferitor organizaţii donatoare sau programe de finanţare. Totodată, în dependenţă de condiţiile specifice pe care le solicită diferiţi donatori, diferite programe de finanţare faţă de proiectele pe care le finanţează, în elaborarea proiectelor sunt utilizate şi alte elemente şi documente specifice asupra cărora voi reveni în ediţia a doua, completată şi îmbunătăţită.

Descărcă: Cum_scriu_un_proiect

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: