Sedinta Comisiei de Ancheta CMC din 13 august 2014


Astazi, 13 august, în incinta Primăriei a avut loc sedința ordinară a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau. In Ordinea de zi au fost două subiecte: (1) discuții cu reprezentanții companiei SC DELTA-ACM-93 SRL (România); (2) planificarea activitatilor ulterioare ale Comisiei.

DSC00878

Subiectul principal a fost discuția cu reprezentanții companiei SC DELTA-ACM-93 SRL (România). În debutul ședinței reprezentanții companiei au expus punctul de vedere privind modul și corectitudinea de desfășurare a licitației. Au urmat întrebările membrilor Comisiei și răspunsurile reprezentanților companiei. Întrebările au vizat aspecte legate de experiența generală și specifică a companiei. Acest criteriu a fost determinant pentru ca unele companii să fie descalificate și dominant în desemnarea câștigătorul licitației.

 

DSC00903

Din discuție se constată că suspiciunile legate de corectitudinea evaluării ofertelor depuse la licitație parțial se adeveresc. Criteriile pentru care compania a fost selectată drept câștigătoare, deși a propus a treia ofertă ca preț, rămân a fi neclare. Experiența de implementare a unor proiecte similare a rămas neargumentată. Nu au fost prezentate proiecte similare realizate. Capacitatea tehnică și managerială de a realiza lucrările este incertă. Pe o componentă importantă a proiectului de reabilitare a bd. Stefan cel Mare – reabilitarea sistemului de iluminat public, reprezentanții companiei au declarat că compania nu are experiență, iar în prezent este în discuții cu potențiali antreprenori pentru a selecta un subcontractor. Referitor la finalizarea lucrărilor la str. Alecu Russo – situația este incertă din cauza lipsei unor precizări în proiectul tehnic și a unor documente și coordonări. Prescripțiile Inspecției de Stat în construcții înaintate Companiei (Prescripţia nr. 0004465 din 26.06.2013) privind lucrările necalitative la str. Alecu Russo au rămas fără răspuns.

Toate aceste constatări ridică mari semne de întrebare referitor la capacitatea și imparțialitatea Comisiei de evaluare a ofertelor și a consultantului internațional care a asistat Comisia în evaluarea ofertelor. Coroborat cu continuarea sabotării activității Comisiei de Anchetă din partea UIP și DGTPCC, Raportul care va fi propus spre examinare CMC la proxima ședință tinde să constate mai multe derogări de la procedură și să recomande Consiliului Municipal ”înghețarea” procesului de implementare a proiectului, până la clarificarea tuturor aspectelor legate de desfășurarea licitației.

Comisia se adreseaza, repetat, cu rugamintea tuturor celor care dispun de informatii si materiale documentare care ar fi putut influienta buna desfasurare a licitatiei sa le prezinte membrilor Comisiei, direct la sediul Comisiei: Primaria mun. Chisinau, bir. 32 sau prin posta electronica la adresa: comisia.ancheta@gmail.com sau prin retelele de socializare direct membrilor Comisiei:

Veaceslav Bulat, Victor Gurau, Ghenadie Ivascenco, Diozu Valerii, Cirdea Valeriu, Topala Iurie, Neofit Josan.

 

Reclame

Comisia de ancheta elaboreaza Raportul desfasurarii licitatiei BERD


Conform deciziei de la una din sedintele anterioare, Comisia de Ancheta este in proces de elaborare a Raportului privind desfasurarea licitatiei de achizitie a lucrarilor de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau.

Raportul este structurat pe citeva capitole:

Introducere

Contextul creării Comisiei de Anchetă

   Scopul și sarcinile de activitate ale Comisiei

   Activități realizate de către Comisie

Capitolul 1. Organizarea licitației

   Acțiuni întreprinse de către Primărie și UIP în perioada de pînă la desfășurarea licitației

   Constatări ale încălcării prevederilor Contractului de împrumut cu BERD și BEI

   Constatări ale încălcării procedurii de organizare a licitației.

 Capitolul 2. Desfășurarea licitației

   Acțiunile realizate de UIP, Comisia de evaluare a ofertelor

   Constatări ale încălcării Regulilor BERD de desfășurare a licitației

   Constatări ale încălcării procedurii de desfășurării licitației.

 Capitolul 3. Perioada post-desfășurare licitație.

   Contestații depuse

   Acțiunile realizate de UIP, Comisia de evaluare a ofertelor privind examinarea contestațiilor

   Constatări privind încălcările de procedură.

Concluzii

Recomandarea Comisiei de Ancheta pentru Consiliul Municipal Chisinau referitor la procedura de licitație desfășurată.

Comisia se adreseaza cu rugamintea tuturor celor care dispun de informatii si materiale documentare care ar fi putut influienta buna desfasurare a licitatiei sa le prezinte membrilor Comisiei, direct la sediul Comisiei: Primaria mun. Chisinau, bir. 32 sau prin posta electronica la adresa: comisia.ancheta@gmail.com sau prin retelele de socializare direct membrilor Comisiei:

Veaceslav Bulat, Victor Gurau, Ghenadie Ivascenco, Diozu Valerii, Cirdea Valeriu, Topala Iurie, Neofit Josan.

Sedinta Comisiei de ancheta CMC din 31 iulie 2014


Astazi, 31 iulie, în incinta Primăriei a avut loc sedința ordinară a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau.

In Ordinea de zi au fost trei subiecte: (1) discuții cu reprezentanții companiei INGSTROYENGINEERING (Bulgaria); (2) examinarea și aprobarea declarației de imparțialitate și confidențialitate și (2) planificarea activitatilor ulterioare al Comisiei.

B 1Subiectul principal a fost discuția cu reprezentanții companiei INGSTROYENGINEERING (Bulgaria). În cadrul discuției Președintele holdingului Plamen Stiliyanov și colegii săi au expus punctul de vedere privind modul și corectitudinea de desfășurare a licitației și acțiunile post-licitație. De asemenea, membrii Comisiei au examinat motivele înaintării și conținutul Contestației depusă de Companie.
Din discuție și materialele prezentate de Companie se poate preliminar constata că: (1) Evaluarea ofertelor a fost arhi-subiectivă. Este greu de înțeles cum au reușit membrii comisiei de evaluare să nu poată face diferență între experiența unei companii care împlinește în acest an 50 ani de la fondare și o companie care a fost creată acum 5 ani (interesant de ce s-au cerut numai 5 ani experiență!?). (2) Materialele prezentate (prezentari companie, video proiecte realizate) atestă că motivele de descalificare sunt neclare. Compania a fost descalificată tocmai la criteriul său forte. (3) Membrii Comisiei de evaluare din interes, știință sau neștiință (prostie) au implicat Primăria într-un scandal ce tinde să devină internațional. Dacă se adeverește documentar inițierea procedurii judiciare, se întrunesc toate condițiile încât Comisia de Anchetă să solicite CMC adoptarea unei decizii pentru suspendarea procedurii de contractare.

 

B 7

Pe chestiunea a doua, membrii Comisiei au examinat versiunea redactată a declarației de confidențialitate prezentate de finanțator. Comisia a decis că până la recepționarea Listei documentației considerate confidențiale declarația nu va fi semnată.

Astfel, din punct de vedere funcțional Comisia de anchetă ramîine a fi blocată, fară a avea acces direct la documentația de licitație. Din start, s-a tins ca activitatea Comisiei să fie deviată pe o pistă greșită. Continuă să fie create bariere false și impedimente inventate astfel încât Comisia nu poată funcționa. Atragem atenție celor care încă sunt temporar într-o funcție sau alta. Nu creați bariere artificiale. Comisia va identifica toate posibilitățile legale pentru a-și îndeplini mandatul. Nu distrugeți și nu aruncați la gunoi cererile, adresările și documentele înainte Consiliului Municipal și direct Comisiei. Mai degrabă sau mai târziu aceste documente oricum vor fi examinate.

Urmatoarea sedinta a Comisiei de Ancheta va fi stabilita dupa confirmarea participarii la discutii a celorlalte companii.

Sedinta Comisiei de ancheta CMC din 17 iunie 2014


Comisia de Ancheta CMC in actiune

Astazi, 17 iunie, incepind cu ora 10.00, la Directia generala transport si cai de comunicatie a avut loc sedinta ordinara a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte doua strazi din centrul mun. Chisinau.

In Ordinea de zi au fost doua subiecte: (1) examinarea pachetului de documente elaborate/ aprobate, utilizate in perioada de pina la desfasurarea licitatiei și (2) planificarea activitatilor ulterioare.

2014-06-17 11.27.12

Membrii Comisiei au analizat prevederile contractelor de imprumut (BERD, BEI, Fondul Energie Verde), contractele de grant,  studiul de fezabilitate si proiectul tehnic privind realizarea lucrarilor de reconstructie, anunturile privind lansarea licitatiei, listele operatorilor care au procurat documentatia de licitatie si a operatorilor care au participat la licitatie.

In atentia Comisiei au fost aspectele legate de obligatiile municipalitatii si ale finantatorilor pentru implementarea contractelor de imprumut, reglementarile procedurale ale desfasurarii licitatiei, cerintele fara de participarea la licitatie, cerintele fata de documentatia ofertantilor si cerintele de asigurare a transparentei, etc.

Faptele constatate de membrii Comisiei au fost fixate si vor fi expuse in Raportul privind desfasurarea procedurii de licitatie.

Aspectele legate nemijlocit de licitatia desfasurata, modalitatea de evaluare, rezultatele evaluarii, contestarile inaintate etc. vor fi examinate la sedinta viitoare.

Urmatoarea sedinta a Comisiei de Ancheta va fi stabilita dupa coordonarea cu expertii BERD, dar nu mai tirziu de saptamina viitoare.

Sedinta Comisiei de ancheta CMC din 10 iunie 2014


Astazi, 11 iunie, incepind cu ora 13.00, la Directia Generala Transport si Cai de Comunicatie a avut loc sedinta ordinara a Comisiei de Ancheta privind achizitia lucrarilor de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte doua strazi din centrul mun. Chisinau.

Ordinea de zi a Comisiei a avut trei subiecte, inclusiv: (1) stabilirea aspectelor logistice si cerintelor de lucru cu documentele, (2) examinarea documentatie solicitate prin Demersul Comisiei din 6 iunie, si (3) stabilirea orarurului de examinare si a documentatiei pentru sedintele ulterioare.

Cea mai mare parte a sedintei a fost dedicata audierii actiunilor realizate de catre Comisia de evaluare, Grupul de experti internationali si Unitatea de Implementare a Proiectului in organizarea si desfasurarea licitatiei.

Comisia a audiat Raportul sefului interimar al DGTCC si coordonatorului proiectului privind toate actiunile care s-au realizat pina la organizarea licitatiei, in perioada de licitatie si ce a urmat dupa licitatie. Raportul prezentat urmeaza sa fie confirmat documentar cu toate documentele existente.

Deocamdata, Comisia nu a facut concluzii si constatari oficiale. Din cele relatate rezulta doar unele aprecieri preliminare, care inca urmeaza a fi confirmate. Astfel, din cele raportate s-a constatat ca:

  1. Procesul de organizare a licitatiei s-a tergiversat inexplicabil de mult, avand in vedere ca Contractul de impumut a fost aprobat de catre CMC in decembrie 2011, iar licitatia a avut loc in februarie 2014.
  2. Sunt unele devieri de la prevederile cadrului legal national în vigoare. Acestea vizeaza in primul rind transparenta procesului si asigurarea echitatii participarii operatorilor economici la licitatie. Urmeaza insa a fi confirmate dupa analiza documentatiei.
  3. Sunt multe neclaritati referitor la modul de constituire si componenta Comisiei de evaluare.
  4. Neclaritati sunt si la modul de evaluare a ofertelor, precum si modul in care a fost aprobata Decizia de selectare a operatorului economic cistigator.
  5. Unele informatii relatate de catre mijloacele mass-media (gen prescriptii si altele) nu corespund realitatii.

Toate aceste aspecte, precum si multe altele urmeaza sa le determinam dupa analiza completa si deplina a documentatiei de licitatie.

La acest moment, motive si argumente documentare pentru solicitarea suspendarii procedurii de licitatie sau anularea ei nu sunt.

Urmatoarea sedinta a Comisiei de ancheta este stabilita pentru Marti, 17 iunie.