Monitorul de Chisinau accesibil tuturor persoanelor interesate


Biblioteca Publica de Drept, filială a Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chişinău a lansat Vineri, 7 octombrie a.c., baza de date electronica Monitorul de Chişinău. Baza de date electronica reprezintă o platforma on-line, care oferă tuturor persoanelor interesate acces gratuit şi liber la actele normative emise de către autorităţile Municipiului Chişinău, atât cele aprobate în prezent, cât şi cele retrospective. Platforma a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Chişinăul juridic online”, susţinut financiar de către Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Proiectul este fundamentat de orientarea Bibliotecii Publice de Drept de a oferi informaţii juridice, dezvoltând un parteneriat solid cu Primăria mun. Chişinău. Scopul bazei de date este de a îmbunătăţi e-serviciile pentru locuitorii capitalei şi de a consolida o guvernare locală mai transparentă şi mai aproape de cetăţeni. Prin această abordare inovatoare, Biblioteca îşi propune să motiveze chişinăuienii de a se implica în luarea deciziilor în municipiu. Totodată, Primăria va interacţiona cu populaţia într-o formă mai transparentă şi eficientă, sporind astfel accesul la documentele aprobate la nivel local recent, precum şi la cele emise anterior.

În cadrul acestui proiect, Biblioteca Publică de Drept a digitalizat, şi va continua să facă acest lucru, Dispoziţiile Primarului General şi Deciziile Consiliului Municipal Chişinău, care sunt în vigoare, precum şi cele retrospective, începând cu 1991. Conţinutul bazei de date este accesibil la adresa http://www.monitoruldechisinau.md/.

La moment, pe site pot fi găsite peste o mie de documente, datând din 2009-2011.

*Sursa: www.soros.md

Reclame

Monitorul Oficial 22-24/6, 04.02.2011


În săptămâna 31 ianuarie – 4 februarie au fost publicate două ediţii ale Monitorului Oficial.

În continuare se prezintă cele mai importante acte din Monitorul Oficial 22-24/6, 04.02.2011

Curtea de Conturi a publicat

  1. Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată “Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. “Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru)
  2. Standardele generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii
  3. Standardele de audit al tehnologiilor informaţionale
  4. Standardele auditului performanţei

Scopul acestor Standarde este aplicarea uniformă, la nivelul cuvenit a procedurilor de audit în timpul misiunilor de audit al performanţei, în vederea planificării, executării, raportării obiective şi coerente a activităţii organizaţiei, programului sau a funcţiei auditate în baza principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate, conform Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

Ministerul Finanţelor a publicat:

  1. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie
  2. Regulamentul privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari.

 Ministerul Economiei a publicat:

  1. Ordinul cu privire la suspendarea desemnării organismului de certificare produse cu grad sporit de pericol din cadrul CTSIC. Prin acest ordin a fost suspendată desemnarea organismului de certificare a produselor cu grad sporit de pericol din cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” (CTSIC) pentru cazanele pe gaze pentru încălzire cu puterea mai mare de 70 kw şi posturi de reglare a gazelor.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a publicat:

  1. Ordinul cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a următoarelor curse regulate de călători: Chişinău 22.55 – Odessa 08.00, Ungheni 20.00 – Odessa 11.55, Dubăsari 06.30 – Cotovsc 14.00, Ceadîr-Lunga 12.00, 13.00, 14.00 – Valea Perjei 07.30, 08.30, 09.30, Chişinău 16.10 – Dubăsari 14.35, Tiraspol 09.00 – Ceadîr-Lunga 15.00, Chişinău 10.20, 17.40 – Tiraspol 05.40, 14.20, Chişinău 19.10 – Tiraspol 16.00, Chişinău 14.50 – Bender 10.40, Ceadîr-Lunga 07.30, 14.30 – Bolgrad 05.00, 12.00.     Concursul se va desfăşura la data de 7 martie 2011, în sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, etajul 14, biroul 1407.     Pentru a participa la concurs, agentul transportator va depune în cancelaria Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului o cerere de forma stabilită.
  2. Ordinul  cu privire la transportul de mărfuri periculoase care trebuie realizate în conformitate cu prevederile Acordului European privind Transporturile de Mărfuri Periculoase (ADR), Partea 8 pct.8.2.2.8, caiar conducătorii auto implicaţi în transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase sînt obligaţi să posede certificate de competenţă profesională care trebuie să corespundă standardului ISO 7810:2003 ID-1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a publicat:

Hotărârea nr.APD-39-10/5 din 27.01.2011 prin care a stabilit situaţia dominantă a S.A. “Moldovagaz” pe piaţa serviciilor de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate către unităţile de distribuţie pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a publicat:

Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

Regulamentul stabileşte tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, condiţiile de furnizare a acestora, procedura de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale licenţei, notificării şi declaraţiei informative tip. Obiectivul Regulamentului este implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării accesului liber la serviciile publice de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile.

MO nr. 18-21/29 din 28.01.2011


Monitorul Oficial din 28 Ianuarie 2011

   MO nr. 18-21/29, 28.01.2011 publică:

11 decrete ale Preşedintelui interimar al Republicii

Conform acestor decrete au fost numiţi în funcţie 2 judecători şi 4 vicepreședinți ai instanțelor judecătorești. De asemenea, au fost confirmaţi în funcţie 6 ambasadori. Astfel dnii Munteanu Igor, Ştefan Gorda, Alexandru Progorschi, Ion Stăvilă, Igor Boghiu, Valeriu Turea au fost confirmaţi în funcţiile pe care le deţineau.

Prin Decretul nr. 14/25.01.2011 Decret privind numirea unor membri ai Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate dnii Sergiu LIPCEAN, Alexandru LÎSÎI şi Vadim ENICOV au fost numiţi în calitate de membri ai Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

Avem Conventia colectiva de munca in educatie

Ministerul Educaţiei şi Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, reprezentat de Consiliul General al Sindicatului, au publicat Convenţia colectivă la (nivel ramural) pe anii 2011-2015

Swastica revine

Ministerul Justiţiei a publicat Ordinul nr. 8 prin care a fost exclus din Registrul materialelor cu caracter extremist materialele pe care este imprimat simbolul “falun” identic simbolului nazist “swastica”. Ordinul a fost emis în vederea executării hotărîrii nr. 2 – 284/10 din 17 februarie 2010 şi încheierii din 30 octombrie 2008 a Judecătoriei Buiucani, prin care a fost anulat Ordinul Ministrului justiţiei nr.416 din 25 septembrie 2008 cu privire la includerea în Registrul materialelor cu caracter extremist materialele pe care este imprimat simbolul “falun” identic simbolului nazist “swastica”.

*Imagine preluata de pe pagina: http://www.falundafa.org