Reforma administratiei municipale


Despre neaprobarea bugetului municipal, despre modul de organizare și funcționare a administrației municipale, despre alegerile locale și alte probleme existente în funcționarea administrației municipale în emisiunea ”Important”.

Bugetul municipal nu a fost aprobat pentru că: elaborarea bugetului nu a respectat cerințele procedurale, este un buget centrat pe chestiuni de întreținere și nu un buget axat pe dezvoltare, este un buget ce reflectă doar solicitările unor direcții, este un buget care nu are în vizor prioritățile de dezvoltare, obiectivele strategice etc.

Alegerile locale vor fi desfășurate în toamnă sau, în cazul realizării reformei soft administrativ-teritoriale atunci alegerile se vor desfășura în primăvara anului 2016. Posibil odată cu desfășurarea alegerilor directe ale președintelui și alegerilor parlamentare anticipate.

În decurs de 8 ani, administrația municipală a ratat toate șansele de a se re forma instituțional. Există un plan de reformare instituțională, există o analiză funcțională a activității primăriei și direcțiilor subordonate consiliului municipal aceste documente se prăfuiesc în continuare în sertarele conducerii primăriei.

Soluția este una – schimbarea … totală a conducerii actuale a primăriei.

Reclame

Strategia transportului public mun. Chisinau


Dat fiind faptul ca primaria mun. Chisinau (cu tot aparatul din gestiune) si nici DGTPCC nu au capacitate (poate nedorinta) de a face public un document de maxima importanta pentru municipiu la solicitarea colegilor din societatea civila, si nu numai, prezint publicului larg Strategia  transportului public a mun. Chisinau pentru perioada 2015-2025.

Strategia a fost elaborata de Compania Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) si a fost aprobata de Consiliul Municipal Chisinau la 16 octombrie 2014.

Strategia poate fi descarcata aici.

Municipiile false


Una din legile prioritate anunțate pentru a fi examinate în această ultimă sesiune a Parlamentulului actual este Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova ce prevede conferirea statutului de municipiu la patru orașe – Cahul, Orhei, Soroca și Ungheni. Inițiativa deputaților este bună și demult așteptată. Conținutul însă lasă foarte mult de dorit – vorba cîntecului – unde dai și unde crapă!

falsÎn declarații totul pare frumos și extraordinar. Autorii susțin că acordarea statutului de municipiu va crește importanța prezentă și istorică a acestor 4 orașe. Mai mult, ridicarea la rang de municipiu va acorda posibilitatea majorării veniturilor în bugetele acestor localități. Majorarea veniturilor în bugetele locale va duce la noi posibilități de dezvoltare a infrastructurii locale, creșterii locurilor de muncă și nivelului de trai a populației. Vorbe și declarații frumoase – dar goale.

În fapt, nimic deosebit nu se va întâmpla. Modificările operate vizează doar schimbarea denumirii statutului acestor orașe. În locul denumirii ”oraș” se va utiliza denumirea – ”municipiu”. Proiectul legii nu prevede nici un fel de schimbări în atribuțiile administrațiilor acestor orașe, nu le abilitează cu competențe noi, nu se modifică  sursele veniturilor bugetelor locale și, nu se acordă nici un fel de pârghii pentru a influența dezvoltarea economică locală și a crește numărul locurilor de muncă. Astfel, impactul benefic al acordării statutului de municipiu acestor localități este de facto, infim.

Dincolo de lipsa de conținut a modificărilor inițiate, rămîine sumbră modalitatea în care se promovează acest document. Fără a avea o justificare adecvată, o argumentare economico-financiară, fără consultarea structurilor reprezentative și a autorităților publice locale, în mare grabă se votează această modificare legislativă.

Și aceasta se întâmplî în condițiile cînd în domeniu au fost realizate studii și cercetări, au fost elaborate scenarii și propuneri concrete pentru dezvoltarea orașelor. Astfel, la solicitarea Cancelariei de Stat, MDRC a elaborat  încă în 2012 o propunere de politică publică ce ţine de dezvoltarea urbană echilibrată a orașelor din RM. Grupul de lucru constituit din reprezentanţi ai APC și APL au argumentat necesitatea și au propus trei scenarii de acordare a statutului de pol de creștere creștere economică pentru 6 (șase) orașe Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat. De asemenea, în cadrul Cancelariei de Stat un grup de lucru special, au elaborat  fundamentarea juridică, economică și financiară a atribuirii statutului de municipiu. Documentul  include și scenariile de realizare, etapele şi activităţile necesare de realizat pentru implementarea conceptului, inclusiv documentele de politici şi actele legislative relevante ce urmează a fi elaborate/modificate pe problema abordată.

Din păcate nici unul din aceste documente nu a fost luat în considerație la inițierea proiectului de lege adoptat deja în primă lectură. Legiuitorii ceaușiști, când a fost realizată reforma administrativă din 1968 în România, revenind la municipii fără a le oferi careva competențe și atribuții distincte față de alte localități, au decis să modifice o denumire fără efect și impact socio-economic.

Reformarea organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova este o necesitate vitală pentru Moldova. După patru ani de încercpri neputincioase în domeniul descentralizării, a devenit foarte clar că fără o optimizare teritoral-administrativă, nu se poate realiza principiul autonomiei locale. În cadrul acestei reforme complexe, odată cu revizuirea competenlelor APL, asigurarea lor cu resurse financiare sigure, delimitarea proprietății, trebuie efectuată și sistematizarea localităților. Nu poate o administrație locală a unei localități cu o populație de 100 de locuitori să presteze servicii publice calitative și accesibile cetățenilor la fel ca și municipalitatea care administrează 1 milion de locuitori.

Experiența internațională, dar și cea autohtonă, ne oferă bune practici bune de urmat, Atribuirea statutului de municipiu unor orașe cu potențial uman, economic și financiar  mai mare decît a altor localități ar putea fi un prim pas în realizarea reformei. Doar că reforma trebuie realizată fundamental și deplin. Pe lîngă atribuirea statutului de municipiu acestor orașe trebuie transferate competențe depline pentru ași putea crește veniturile în bugete, pentru a controla și gestiona situația economică în teritoriu, pentru ași putea valorifica și promova potențialul disponibil și de a atrage investiții. Noilor municipii trebuie oferite posibilități ca să poată stabili noi surse de venituri, să poată presta noi servicii publice (preluate de la unele structuri raionale), să dispună de posibilități să extindă serviciile din orașe în localitățile din suburbii, să fie abilitate cu mecanisme de control și impunere a anumitor reguli în teritoriul pe care îl administrează. Fără a oferi aceste posibilități, chiar dacă se vor numi ”municipii”, aceste localități nu se vor deosebi cu nimic, prin atribuțiile lor, de oricare alt oraș sau sat. Fără competențe, pârghii și instrumente vom avea patru municipii false.

Însă pentru realizarea oricărei reforme, în afară de idei bune, cadre pregătite, în mod obligatoriu este necesară și voința politica. Din pacate clasa politică care a guvernat Moldova, pe parcursul a peste 20 de ani, nu prea a dat dovadă de o voință politică fermă. De aceia, ca și în cazul altor „reforme” realizate ad-hoc, vom avea „praf în ochi și bani în vânt. Primele polițe spre plată vor fi din partea autorităților ”noilor municipii” care vor trebui să suporte cheltuieli pentru modificarea ștampilelor instituțiilor și serviciilor din subordine, conturilor în bănci, blanchetelor, simbolicii, intrărilor în localități, etc.

În mod practic, atribuirea statutului de municipiu, oraș, comună sau sat ar trebui să se realizeze în baza unor criterii clar definite în lege, precum: numărul populației, suprafață, dotarea cu instituții de menire socială, echiparea tehnico-edilitară, cotele taxelor și impozitelor, etc. De asemenea, ar trebui stabilite prin lege criteriile de ierarhizare a localităților pe ranguri: ce localități sunt de rang național, regional, microregional, local. Aceste simple criterii ar stăvili din inițiativele hazardate și populiste de a atribui statut de municipiu unor localități care, în situația lor actuală, nu se ridică nici la nivelul unui oraș.

 

ps. În râvna de a crea noi municipii legislatorii nu ar trebui să distrugă cel puțin ceea ce deja funcționează ca un municipiu. Pînă la finele mandatului legislatorii ar trebui să revadă, de urgentă, Legea administrației publice locale și să excludă prevederile prin care în mun. Chișinău, după alegerile locale din 2015, vom avea 6 primari, un Consiliu Municipal și 5 consilii de sector. Dar despre aceasta într-un alt articol.

Sedinta Comisiei de Ancheta CMC din 13 august 2014


Astazi, 13 august, în incinta Primăriei a avut loc sedința ordinară a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau. In Ordinea de zi au fost două subiecte: (1) discuții cu reprezentanții companiei SC DELTA-ACM-93 SRL (România); (2) planificarea activitatilor ulterioare ale Comisiei.

DSC00878

Subiectul principal a fost discuția cu reprezentanții companiei SC DELTA-ACM-93 SRL (România). În debutul ședinței reprezentanții companiei au expus punctul de vedere privind modul și corectitudinea de desfășurare a licitației. Au urmat întrebările membrilor Comisiei și răspunsurile reprezentanților companiei. Întrebările au vizat aspecte legate de experiența generală și specifică a companiei. Acest criteriu a fost determinant pentru ca unele companii să fie descalificate și dominant în desemnarea câștigătorul licitației.

 

DSC00903

Din discuție se constată că suspiciunile legate de corectitudinea evaluării ofertelor depuse la licitație parțial se adeveresc. Criteriile pentru care compania a fost selectată drept câștigătoare, deși a propus a treia ofertă ca preț, rămân a fi neclare. Experiența de implementare a unor proiecte similare a rămas neargumentată. Nu au fost prezentate proiecte similare realizate. Capacitatea tehnică și managerială de a realiza lucrările este incertă. Pe o componentă importantă a proiectului de reabilitare a bd. Stefan cel Mare – reabilitarea sistemului de iluminat public, reprezentanții companiei au declarat că compania nu are experiență, iar în prezent este în discuții cu potențiali antreprenori pentru a selecta un subcontractor. Referitor la finalizarea lucrărilor la str. Alecu Russo – situația este incertă din cauza lipsei unor precizări în proiectul tehnic și a unor documente și coordonări. Prescripțiile Inspecției de Stat în construcții înaintate Companiei (Prescripţia nr. 0004465 din 26.06.2013) privind lucrările necalitative la str. Alecu Russo au rămas fără răspuns.

Toate aceste constatări ridică mari semne de întrebare referitor la capacitatea și imparțialitatea Comisiei de evaluare a ofertelor și a consultantului internațional care a asistat Comisia în evaluarea ofertelor. Coroborat cu continuarea sabotării activității Comisiei de Anchetă din partea UIP și DGTPCC, Raportul care va fi propus spre examinare CMC la proxima ședință tinde să constate mai multe derogări de la procedură și să recomande Consiliului Municipal ”înghețarea” procesului de implementare a proiectului, până la clarificarea tuturor aspectelor legate de desfășurarea licitației.

Comisia se adreseaza, repetat, cu rugamintea tuturor celor care dispun de informatii si materiale documentare care ar fi putut influienta buna desfasurare a licitatiei sa le prezinte membrilor Comisiei, direct la sediul Comisiei: Primaria mun. Chisinau, bir. 32 sau prin posta electronica la adresa: comisia.ancheta@gmail.com sau prin retelele de socializare direct membrilor Comisiei:

Veaceslav Bulat, Victor Gurau, Ghenadie Ivascenco, Diozu Valerii, Cirdea Valeriu, Topala Iurie, Neofit Josan.

 

Comisia de ancheta elaboreaza Raportul desfasurarii licitatiei BERD


Conform deciziei de la una din sedintele anterioare, Comisia de Ancheta este in proces de elaborare a Raportului privind desfasurarea licitatiei de achizitie a lucrarilor de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau.

Raportul este structurat pe citeva capitole:

Introducere

Contextul creării Comisiei de Anchetă

   Scopul și sarcinile de activitate ale Comisiei

   Activități realizate de către Comisie

Capitolul 1. Organizarea licitației

   Acțiuni întreprinse de către Primărie și UIP în perioada de pînă la desfășurarea licitației

   Constatări ale încălcării prevederilor Contractului de împrumut cu BERD și BEI

   Constatări ale încălcării procedurii de organizare a licitației.

 Capitolul 2. Desfășurarea licitației

   Acțiunile realizate de UIP, Comisia de evaluare a ofertelor

   Constatări ale încălcării Regulilor BERD de desfășurare a licitației

   Constatări ale încălcării procedurii de desfășurării licitației.

 Capitolul 3. Perioada post-desfășurare licitație.

   Contestații depuse

   Acțiunile realizate de UIP, Comisia de evaluare a ofertelor privind examinarea contestațiilor

   Constatări privind încălcările de procedură.

Concluzii

Recomandarea Comisiei de Ancheta pentru Consiliul Municipal Chisinau referitor la procedura de licitație desfășurată.

Comisia se adreseaza cu rugamintea tuturor celor care dispun de informatii si materiale documentare care ar fi putut influienta buna desfasurare a licitatiei sa le prezinte membrilor Comisiei, direct la sediul Comisiei: Primaria mun. Chisinau, bir. 32 sau prin posta electronica la adresa: comisia.ancheta@gmail.com sau prin retelele de socializare direct membrilor Comisiei:

Veaceslav Bulat, Victor Gurau, Ghenadie Ivascenco, Diozu Valerii, Cirdea Valeriu, Topala Iurie, Neofit Josan.

Sedinta Comisiei de ancheta CMC din 31 iulie 2014


Astazi, 31 iulie, în incinta Primăriei a avut loc sedința ordinară a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte 2 strazi din centrul mun. Chisinau.

In Ordinea de zi au fost trei subiecte: (1) discuții cu reprezentanții companiei INGSTROYENGINEERING (Bulgaria); (2) examinarea și aprobarea declarației de imparțialitate și confidențialitate și (2) planificarea activitatilor ulterioare al Comisiei.

B 1Subiectul principal a fost discuția cu reprezentanții companiei INGSTROYENGINEERING (Bulgaria). În cadrul discuției Președintele holdingului Plamen Stiliyanov și colegii săi au expus punctul de vedere privind modul și corectitudinea de desfășurare a licitației și acțiunile post-licitație. De asemenea, membrii Comisiei au examinat motivele înaintării și conținutul Contestației depusă de Companie.
Din discuție și materialele prezentate de Companie se poate preliminar constata că: (1) Evaluarea ofertelor a fost arhi-subiectivă. Este greu de înțeles cum au reușit membrii comisiei de evaluare să nu poată face diferență între experiența unei companii care împlinește în acest an 50 ani de la fondare și o companie care a fost creată acum 5 ani (interesant de ce s-au cerut numai 5 ani experiență!?). (2) Materialele prezentate (prezentari companie, video proiecte realizate) atestă că motivele de descalificare sunt neclare. Compania a fost descalificată tocmai la criteriul său forte. (3) Membrii Comisiei de evaluare din interes, știință sau neștiință (prostie) au implicat Primăria într-un scandal ce tinde să devină internațional. Dacă se adeverește documentar inițierea procedurii judiciare, se întrunesc toate condițiile încât Comisia de Anchetă să solicite CMC adoptarea unei decizii pentru suspendarea procedurii de contractare.

 

B 7

Pe chestiunea a doua, membrii Comisiei au examinat versiunea redactată a declarației de confidențialitate prezentate de finanțator. Comisia a decis că până la recepționarea Listei documentației considerate confidențiale declarația nu va fi semnată.

Astfel, din punct de vedere funcțional Comisia de anchetă ramîine a fi blocată, fară a avea acces direct la documentația de licitație. Din start, s-a tins ca activitatea Comisiei să fie deviată pe o pistă greșită. Continuă să fie create bariere false și impedimente inventate astfel încât Comisia nu poată funcționa. Atragem atenție celor care încă sunt temporar într-o funcție sau alta. Nu creați bariere artificiale. Comisia va identifica toate posibilitățile legale pentru a-și îndeplini mandatul. Nu distrugeți și nu aruncați la gunoi cererile, adresările și documentele înainte Consiliului Municipal și direct Comisiei. Mai degrabă sau mai târziu aceste documente oricum vor fi examinate.

Urmatoarea sedinta a Comisiei de Ancheta va fi stabilita dupa confirmarea participarii la discutii a celorlalte companii.

Sedinta Comisiei de ancheta CMC din 17 iunie 2014


Comisia de Ancheta CMC in actiune

Astazi, 17 iunie, incepind cu ora 10.00, la Directia generala transport si cai de comunicatie a avut loc sedinta ordinara a Comisiei de Ancheta privind achizitia de lucrari de reabilitare a bd. Stefan cel Mare si alte doua strazi din centrul mun. Chisinau.

In Ordinea de zi au fost doua subiecte: (1) examinarea pachetului de documente elaborate/ aprobate, utilizate in perioada de pina la desfasurarea licitatiei și (2) planificarea activitatilor ulterioare.

2014-06-17 11.27.12

Membrii Comisiei au analizat prevederile contractelor de imprumut (BERD, BEI, Fondul Energie Verde), contractele de grant,  studiul de fezabilitate si proiectul tehnic privind realizarea lucrarilor de reconstructie, anunturile privind lansarea licitatiei, listele operatorilor care au procurat documentatia de licitatie si a operatorilor care au participat la licitatie.

In atentia Comisiei au fost aspectele legate de obligatiile municipalitatii si ale finantatorilor pentru implementarea contractelor de imprumut, reglementarile procedurale ale desfasurarii licitatiei, cerintele fara de participarea la licitatie, cerintele fata de documentatia ofertantilor si cerintele de asigurare a transparentei, etc.

Faptele constatate de membrii Comisiei au fost fixate si vor fi expuse in Raportul privind desfasurarea procedurii de licitatie.

Aspectele legate nemijlocit de licitatia desfasurata, modalitatea de evaluare, rezultatele evaluarii, contestarile inaintate etc. vor fi examinate la sedinta viitoare.

Urmatoarea sedinta a Comisiei de Ancheta va fi stabilita dupa coordonarea cu expertii BERD, dar nu mai tirziu de saptamina viitoare.